ZEOS

Ваш IP адрес: 18.215.185.97
Сегодня: 16.01.2021
12:11

Онлайн-библиотека учебно-методической литературы

Библиотека mirsmartbook.ru предлагает посетителям возможность чтения книг в режиме онлайн.
Книги, ГДЗ, решебники, готовые домашние задания, ЕГЭ, ГИА, наука и обучение, словари, все для преподавателей, школьников и студентов, русский язык, математика, физика, английский язык, алгебра, геометрия по всем классам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс. А ты НАШЁЛ то, что тебе нужно? У нас Вы сможете найти все!
Новости Контакты Главная
Открыть-Закрыть рекламный блок

Меню сайта

СчетчикиМы вконтакте

Время учиться

Реклама

Хімія. 9 класу / Лашевська Г.А. / 2017


Поздравляю всех посетителей сайта. Вышла первая версия браузера MirAudioBook Browser 1.0.4.Теперь Вам не нужно искать наш сайт в закладках. Просто установите и нажмите автозапуск.


13:51
Хімія. 9 класу / Лашевська Г.А. / 2017
Аннотация:

Вітаємо вас, шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці!     3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу
§ 1. Склад і назви основних класів неорганічних сполук     5
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук     9
§ 3. Хімічний зв'язок і будова речовин     14

Тема 1. Розчини
§ 4. Поняття про дисперсні системи     19
§ 5. Істинні та колоїдні розчини .     23
§ 6. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок     27
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені та ненасичені, концентровані й розведені розчини     30
§ 8. Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин     36
§ 9. Кристалогідрати     41
§ 10. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини     47
§ 11. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація     50
§ 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Виявлення в розчині катіонів Гідрогену та гідроксид-аніонів     57
§ 13. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти     62
§ 14. Поняття про pH розчину     66
§15. Реакції обміну між електролітами в розчинах, умови їхнього перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій     72
Практична робота 1. РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ МІЖ ЕЛЕКТРОЛІТАМИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ     81
§ 16. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій     83
Практична робота 2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ     86
Завдання-оповідання до тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»     88
Тестовий контроль знань з тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»     89

Тема 2. Хімічні реакції
§ 17. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції     91
§ 18. Окисно-відновні реакції     97
§ 19. Екзотермічні та ендотермічні реакції     107
§ 20. Швидкість хімічних реакцій     112
Практична робота 3. ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ     117
§ 21. Оборотні й необоротні реакції     120
Завдання-оповідання до теми «Хімічні реакції»     124
Тестовий контроль знань з теми «Хімічні реакції»     125

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки
§ 22. Особливості органічних сполук     128
§ 23. Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули метану. Основний і збуджений стани атома     133
§ 24. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви     136
§ 25. Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярні й структурні формули, фізичні властивості     141
§ 26. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях     144
§ 27. Горіння вуглеводнів     147
§ 28. Реакція заміщення для метану та приєднання для етену й етину     150
§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену     154
§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам'яне вугілля - природні джерела вуглеводнів     158
§ 31. Перегонка нафти. Застосування вуглеводнів. Вуглеводнева сировина й охорона дозвілля     162
§ 32. Поняття про спирти     168
§ 33. Застосування метанолу, етанолу та гліцеролу. Отруйність метанолу та етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини     173
§ 34. Етанова кислота     177
Практична робота 4. ВЛАСТИВОСТІ ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ     182
§ 35. Поняття про вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія     183
§ 36. Жири: склад, фізичні властивості, значення, застосування     187
§ 37. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза     191
§ 38. Крохмаль і целюлоза - природні полімери     196
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків     202
§ 40. Природні й синтетичні органічні сполуки     207
Практична робота 5. ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ     212
§ 41. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів     213
Завдання-оповідання до теми «Початкові поняття про органічні сполуки»     216
Тестовий контроль знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»     218

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства
§ 42. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Значення хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства     221
§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу     225
§ 44. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені - творці й творчині хімічної науки. Роль хімії в житті суспільства     229
Домашній експеримент     235
Навчальні проекти     237
Підсумки     238
Тлумачний словничок     240
Предметний покажчик     246
Іменний покажчик     250
Додаток 1. Алгоритм називання оксидів за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою     252
Додаток 2. Алгоритм називання основ за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою     252
Додаток 3. Назви кислот за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою     252
Додаток 4. Алгоритм називання середніх солей за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою     253
Додаток 5. Кольори індикаторів у різних середовищах     253
Додаток 6. Йонні рівняння     254
Додаток 7. Якісні реакції на деякі катіони та аніони     255
Додаток 8. Якісні реакції на деякі органічні речовини     257
Додаток 9. Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів та солей у воді (за температури 20-25 °С)     258
Додаток 10. Відносна електронегативність хімічних елементів     259
Додаток 11. Ряд активності металів     259
Додаток 12. Криві розчинності деяких речовин     260
Відповіді до тестових завдань


Лашевська Г., Лашевська А.

    Видавництво: Генеза
    Рік: 2017
    ISBN: 978-966-11-0848-5
    PDF (електронна книга)

 
 
Прикрепления: Картинка 1
Категория: 9 класс химия | Просмотров: 17 | Добавил: novivirus | Теги: Лашевська Г.А. | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы: