ZEOS

Ваш IP адрес: 18.215.185.97
Сегодня: 25.01.2021
23:30

Онлайн-библиотека учебно-методической литературы

Библиотека mirsmartbook.ru предлагает посетителям возможность чтения книг в режиме онлайн.
Книги, ГДЗ, решебники, готовые домашние задания, ЕГЭ, ГИА, наука и обучение, словари, все для преподавателей, школьников и студентов, русский язык, математика, физика, английский язык, алгебра, геометрия по всем классам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс. А ты НАШЁЛ то, что тебе нужно? У нас Вы сможете найти все!
Новости Контакты Главная
Открыть-Закрыть рекламный блок

Меню сайта

СчетчикиМы вконтакте

Время учиться

Реклама

Біологія: підручник для 11 класу: рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес / 2011г


Поздравляю всех посетителей сайта. Вышла первая версия браузера MirAudioBook Browser 1.0.4.Теперь Вам не нужно искать наш сайт в закладках. Просто установите и нажмите автозапуск.


22:47
Біологія: підручник для 11 класу: рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес / 2011г
Аннотация:  Автор(и): П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес

Українська мова навчання

Видавництво: Генеза
Рік: 2011
ISBN: 978-966-11-0061-8

Дорогі одинадцятикласники!

Тема 4. Розмноження організмів

§1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження
§2. Статеве розмноження організмів
§3. Будова статевих клітин. Гаметогенез
Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин

Тема 5. Закономірності спадковості

§4. Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості організмів
§5. Методи генетичних досліджень
§6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи
§7. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості
§8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю
§9. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість
Практична робота №1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

Тема 6. Закономірності мінливості

§10. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля
§11. Мутаційна мінливість
§12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
Лабораторна робота №2. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння
Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
Практична робота №2 (виконують учні академічного рівня навчання). Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій

Тема 7. Генотип як цілісна система

§13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів
§14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів
§15. Генетика людини
§16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика
§17. Завдання та методи сучасної селекції
§18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

§19. Запліднення у різних груп організмів
§20. Етапи індивідуального розвитку організмів. Початкові стадії ембріонального розвитку тварин
§21. Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка
§22. Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології
§23. Післязародковий розвиток і ріст організмів. Поняття про життєвий цикл
Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових

Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

§24. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання
§25. Наземно-повітряне та водне середовища життя
§26. Ґрунт та живі організми як середовище життя
§27. Біологічні адаптивні ритми організмів
§28. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій
§29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми
§30. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем
§31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері
§32. Вплив діяльності людини на стан біосфери
§33. Охорона біосфери
Практична робота № 3. Розв’язування задач з екології

Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

§34. Становлення еволюційних поглядів
§35. Чарльз Дарвін та основні положення його еволюційного вчення
§36. Подальший розвиток дарвінізму. Адаптації як результат еволюційного процесу
§37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції
§38, Вид і його критерії. Видоутворення
§39. Макроеволюційні процеси
§40. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів
Практична робота № 4. Порівняння природного та штучного добору

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

§41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на Землі
§42. Розвиток життя протягом палеозойської ери
§43. Розвиток життя протягом мезозойської ери
§44. Еволюційні події кайнозойської ери
Узагальнення курсу
Тлумачний словник термінів і понять
Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології
 
 
Прикрепления: Картинка 1
Категория: 11 класс биология | Просмотров: 1499 | Добавил: novivirus | Теги: Балан П.Г. | Рейтинг: 3.5/2
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы: