ZEOS

Ваш IP адрес: 54.163.22.209
Сегодня: 13.11.2018
19:39

Онлайн-библиотека учебно-методической литературы

Библиотека mirsmartbook.ru предлагает посетителям возможность чтения книг в режиме онлайн.
Книги, ГДЗ, решебники, готовые домашние задания, ЕГЭ, ГИА, наука и обучение, словари, все для преподавателей, школьников и студентов, русский язык, математика, физика, английский язык, алгебра, геометрия по всем классам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс. А ты НАШЁЛ то, что тебе нужно? У нас Вы сможете найти все!
Новости Контакты Главная
Загрузка...
Открыть-Закрыть рекламный блок

Меню сайта

Реклама

Счетчики


Мы вконтакте

Загрузка...

Время учиться

Реклама

Главная » Архив материалов
« 1 2 ... 672 673 674 675 676 ... 690 691 »
АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 16:22 | Раздел: 10 класс математика

Аннотация:  Докладні розробки уроків до вивчення алгебри і початків аналізу в 10 класі (академічний рівень).

Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використання ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Посібник для вчителя нового покоління.

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 16:10 | Раздел: 10 класс математика

Аннотация:  Бабенко С. П. Усі уроки геометрії. 10 клас. Академічний рівень. — X., 2010. — 318, [2] с.
Докладні розробки уроків до вивчення геометрії в 10 класі (академічний рівень).
Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість усних вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використання ігрових моментів на. уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Посібник для вчителя нового покоління.
< ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 16:02 | Раздел: 9 класс математика

Аннотация:  Атанасян Л.С. и др. Геометрия: учебник для 7-9 классов. – М.: Просвещение, 1992. – 335с. ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 15:52 | Раздел: 11 класс математика

Аннотация:  Атанасян Л.С. Геометрия: Учебник для 10-11 кл. средней школы. – М.: Просвещение, 1992. – 207с.

Содержание:
Введение 3
1. Предмет стереометрии —
2. Аксиомы стереометрии 4
3. Некоторые следствия ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 15:45 | Раздел: 7 класс математика

Аннотация:  Апостолова Г.В. Я сам! Навчальний посібник з алгебри для тих, хто в сьомому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами. – К.: Факт, 2000. – 204с.

Метою книги є становлення як алгебраїчної техніки, так і логічного, абстрактного, алгоритмічного та графічного мислення учнів, розвиток їхньої пошукової активності, підготовка до роботи з модулем та параметром (І частина), початок поглибленного вивчання таких тем,  як нерівності, графіки функцій, параметри (ІІ частина). Містить методичні матеріали до того, як розпочинати теми, що викликають складнощі викладаення у вчителя і засвоєння в учня, опорні схеми з окремих тем алгебри та відповіді з порадами.


Посібник може бути використаний учнями 7-11 класів для самонавчання, вчителями для організації роботи учнів за окремими темами та як методична література. ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 00:17 | Раздел: Mатематика студентам

Аннотация:  Апатенок Т.Ф. и др. Сборник задач по линейной алгебре и аналитической геометрии/ Под ред. В.Т. Воднева. – Мн.: "Вышэйш. школа”, 1990. – 286с. Данный сборник задач включает все вопросы разделов "Линейная алгебра” и "Аналитическая геометрия”, предусмотренных программой курса "Высшая математика” для инженерно-технических специальностей высших учебных заведений. Он образует единый комплекс с учебным пособием "Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии” тех же авторов. ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 13.02.2014, 00:08 | Раздел: Mатематика студентам

Аннотация:  Антоненко В.Ф., Олешко Т.І., Паламарчук Ю.А. Вища математика. Модуль 1. Лінійна алгебра: Навч. посібник/ За заг. редакцією проф. Т.І. Олешко. – К.: Книжкове вид-тво НАУ, 2005. – 140с.
Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми дисципліни "Вища математика” для економічних спеціальностей у межах кредитно-модульної системи навчання. Посібник "Модуль 1. Лінійна алгебра” містить п’ять розділів. У першому викладено теоретичний матеріал до кожного підмодуля. Третій розділ містить 30 варіантів модульних індивідуальних завдань,  а четвертий – розв’язки економічних задач із застосуванням лінійної алгебри. У п’ятому розділі наведено зразок модульної контрольної роботи з розв’язками.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм мавчання. ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 12.02.2014, 23:56 | Раздел: Mатематика студентам

Аннотация:  Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979, 512 с.

Книга представляет собой учебник по объединенному курсу аналитической геометрии и линейной алгебры для университетов, Наряду с традиционной тематикой книга содержит основные сведения из многомерной аналитической геометрии, включая аффинную классификацию гиперповерхностей второго порядка. Кроме того, в книге излагаются простейшие понятия геометрии «-мерного проективного пространства.
Книга рассчитана на студентов-математиков и студентов-физиков университетов и пединститутов, а также на все категории читателей, серьезно интересующихся математикой. ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 12.02.2014, 23:47 | Раздел: 8 класс математика

Аннотация:  Александров А.Д. и др. Геометрия. Пробный учебник для 8 класса средней школы. – М.: Просвещение, 1986.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава VI Векторы и координаты
§ 29. Проекции и координаты вектора § 30. Скалярное умножение векторов §31. Уравнения окружности и прямой
Глава VII Многоугольники и окружности
§ 32. Хорды и касательные § 33. Многоугольники § 34. Правильные многоугольники § 35. Длина окружности § 36. Площадь круга
Глава VIII Перемещения и подобия
§ 37. Перемещения и равенство фигур § 38. Виды перемещений § 39. Симметрия фигур § 40. Подобие
Заключение
§41. Основания планиметрии
Дополнения ... Читать дальше »

АвторАвтор: novivirus | ДатаДата: 12.02.2014, 23:42 | Раздел: 10 класс математика

Аннотация:  Александров А. Д. и др. Геометрия для 9—10 классов: Учеб. пособие для учащихся шк. и классов с углубленным изучением математики/А. Д. Александров, A. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 1984. — 480 е., ил.

Данная книга представляет собой учебник Для учащихся школ и классов с углубленным изучением курса математики. В нем раскрываются вопросы как программы геометрии общеобразовательной школы, так и программы геометрии для соответствующих классов и школ. Это позволяет учащимся этих классов получить более глубокую математическую подготовку. ... Читать дальше »